Dokumentai

VEIKLOS PLANAI

KAZLŲ RŪDOS ,,ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

2019-2020 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TVARKOS APRAŠAI

APGAULĖS IR KORUPCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJO PREVENCIJOS PROGRAMA IR 2021-2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

KORUPCIJOS PRAVENCIJOS VEIKSMŲ 2023-2024 METŲ PLANAS

PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO
MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MAITINIMO ORGANIZAVIMO, IŠLAIKYMO, MOKĖJIMO, LENGVATŲ TAIKYMO, KASDIENIO VAIKŲ LANKYMO APSKAITOS, DOKUMENTŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAI

AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

SALĖS NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ALGORITMAS

DĖL KOREPETITORIŲ VEIKLOS

 

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA