Dokumentai

METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TVARKOS APRAŠAI

APGAULĖS IR KORUPCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJO PREVENCIJOS PROGRAMA IR 2021-2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

KORUPCIJOS PRAVENCIJOS VEIKSMŲ 2023-2024 METŲ PLANAS

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO
MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MAITINIMO ORGANIZAVIMO, IŠLAIKYMO, MOKĖJIMO, LENGVATŲ TAIKYMO, KASDIENIO VAIKŲ LANKYMO APSKAITOS, DOKUMENTŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAI

AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

SALĖS NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VEIKLOS PLANAI

2019-2020 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

2018-2019 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA