Dokumentai

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

APGAULĖS IR KORUPCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJO PREVENCIJOS PROGRAMA IR VEIKLOS PLANAS

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO
MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MAITINIMO ORGANIZAVIMO, IŠLaIKYMO, MOKĖJIMO, LENGVATŲ TAIKYMO, KASDIENIO VAIKŲ LANKYMO APSKAITOS, DOKUMENTŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 2019

2019-2020 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018-2019 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kazlų Rūdos „Elmos” mokykloje-darželyje tvarkos aprašas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS