Tradiciniai renginiai

Tradiciniai renginiai

RUGSĖJISr1_

Rugsėjo pirmosios šventė

Susitinkame pasiilgę vieni kitų: mokiniai, mokytojai, tėvai. Sutinkame ir palydime į mokyklą pirmokus. Svajojame, džiaugiamės, pažadame… Dainuodami dainą apie vaikus prisimename, jog Žemė yra įvairi: ne tik iš akmenų, ar aukso…

Mykolinės

myk

Švenčiamos rugsėjo 29 dieną. Minimas arkangelas Mykolas – Dievo pasiuntinys ir visų angelų galingiausias kovoje su Liuciferio piktosiomis dvasiomis. Šventės metu vaikai demonstruoja savo ištvermę bei drąsą sunkesniuose ar lengvesniuose žygiuose ir žaidimuose.

 

SPALISmok_d

Mokytojų diena

Šypsenų ir gėlių, sveikinimų ir padėkų, staigmenų ir netikėtumų diena. Šventę organizuoja mokiniai ir jų tėvai.

Auksinio rudens šventėauks_rud

Šventės metu ne tik dainuojama, grojama ar deklamuojama, bet ir parodoma, ko buvo mokytasi per lietuvių kalbos, užsienio kalbos, matematikos ar chemijos pamokas. Ruošiantis šiai šventei kiekviena klasė, kaip maža bendruomenė, numato tikslą – klasės pasirodymą – ir kiekvienas tos klasės mokinys prisideda prie tikslo įgyvendinimo. Vyresnieji mokiniai džiaugiasi, kai pasirodant jaunesniesiems atpažįsta tai, ko jie patys mokėsi prieš kelerius metus. Jaunesnieji ne tik stengiasi kuo įdomiau pasirodyti patys, bet ir atidžiai stebi kitų pasirodymus, susipažindami su tuo, ko mokysis vyresnėse klasėse.

LAPKRITISzib_v

Žibintų vakaras

Kiekvienas vaikas nešasi savo pasidarytą žibintą tamsoje. Dainuojamos dainos, deklamuojamos eilės, sekamos pasakos, dalijamasi šviesa, šiluma, gerumu….

GRUODISadv_s2

Advento sodelis

Advento sodelis yra rami ir jauki šventė, kuria prasideda adventas. Vaikai eina didele, iš eglės šakelių išdėstyta spirale, kurios centre dega žvakė. Nuo jos kiekvienas užsidega savo žvakelę, įdėtą į obuolį – pažinimo medžio simbolį, kuris ir tampa šviesos skleidėju. Vaikai patiria, jog tuomet, kai kiekvienas uždega savo švieselę, visa spiralė pradeda švytėti. Tai socialinio bendrumo jausmas, potyris, jog kiekvienas, eidamas iš išorės į vidų, gali pats prisidėti prie savo bendruomenės gerbūvio.

Advento vakaraiadv_eglute

Advento vakarai tirpsta kaip žvakės… Laukiame… Gyvename Viltimi. Gyvename advento nuotaikomis. Einame į bažnyčią, kur aukojamos šv. Mišios už mokyklos bendruomenę. Renkamės mokykloje, kviečiamės svečių. Juk gerumo galime pasisemti tik bendraudami ir bendradarbiaudami vieni su kitais.

Kalėdinis vaidinimaskal_v

Paskutinę dieną prieš atostogas trečios klasės mokiniai rodo spektaklį „Jėzaus gimimas“. Grodami, dainuodami jiems padeda ir kiti mokiniai, taip pat mokytojai bei tėvai.

SAUSISsaus13_2

Laisvės gynėjų diena

Laisvė – tikrasis ir nepakeičiamas žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Šią dieną prisimename žmones, kurie gynė Lietuvos laisvę, ir dainuojame dainas apie Lietuvą.

VASARISpirm_100

 

Pirmokų šimtadienis

Judrūs, smalsūs, išdykę – ir ko jie išmoko per 100 dienų mokykloje?

Pasižiūrėti pirmokų pasirodymo – prisistatymo, švęsti kartu su jais susirenka visa mokyklos bendruomenė. Pirmokai vaišina tortu, ant kurio dega šimtas žvakučių.

Užgavėnėsuzg

Linksmų pamokų diena. Sutinkame persirengėlius: čigonus, daktarus,  gerves, ožius, kurie ateina iš ikimokyklinio ugdymo grupių. Deginame Morę, vejame žiemą, laukiame, kol ateis pavasaris.

KOVASkaz

Kaziuko mugė

Smagu ne tik pirkti, parduoti, bet ir save parodyti bei į kitus pažiūrėti. Didžiulis renginys Kazlų Rūdos bendruomenei, artimiems ir tolimiems draugams.

GEGUŽĖmamy

Motinos dienos šventė

Susirenkame pažiūrėti, ko išmokome per metus, pasidžiaugti, jog turime Mamą ir Mokyklą. Koncertas, į kurį susirenka mokinių šeimos, buvę mokyklos mokiniai, draugai ir pažįstami ne tik iš Kazlų Rūdos, vyksta Kazlų Rūdos kultūros centre.

Ekskursijaeks_3

Kiekvieną pavasarį 1-5 klasių mokiniai ir jų mokytojos išsiruošia į labai lauktą ir gerai suplanuotą ekskursiją. Pažinti įvairias Lietuvos vietas – nesvarbu, tolimas ar artimas, labai smagu!

Aštuntokų spektaklisast_s

Mokiniai atsisveikina su mokykla parodydami spektaklį, kartu įmindami gilią pėdą prisiminimų upėje…