Darbo užmokestis

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2021 METAIS

Eil. Pareigos Pareigybės lygis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis Etatų skaičius 2021m. I ketvirtis 2021m. II ketvirtis
Nr. Koeficientas Darbo užmokestis, Eur Koeficientas Darbo užmokestis, Eur
1 Direktorė A2 177 1 Neskelbiama** Neskelbiama**
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A2 177 0,15 Neskelbiama** Neskelbiama**
3  Mokytojas A2 177 0,20 7,82 276,83 7,82 276,83
4 Vyresnysis Mokytojas A2 177 0,45 8,13 647,55 8,13 647,55
5 Vyresnysis Mokytojas A2 177 1,20 8,29 1760,80 8,29 1760,80
6 Vyresnysis Mokytojas A2 177 1 8,37 1481,49 8,37 1481,49
7 Vyresnysis Mokytojas A2 177 0,5 8,25 730,13 8,25 730,13
8 Vyresnysis Mokytojas A2 177 0,05 8,05 71,24 8,05 71,24
9 Vyresnysis Mokytojas A2 177 1 8,13 1439,01 8,13 1439,01
10 Mokytojas metodininkas A2 177 0,15 8,79 233,37 8,79 233,37
11 Mokytojas metodininkas A2 177 1 8,74 1546,98 8,74 1546,98
12 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas A2 177 0,75 Neskelbiama** Neskelbiama**
13 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 8,45 1346,09 8,45 1346,09
14 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 8,45 1346,09 8,45 1346,09
15 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 8,05 1282,37 8,05 1282,37
16 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 7,49 1193,16 7,49 1193,16
17 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas B 177 1,5 7,8 2070,90 7,8 2070,90
18 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,35 8,37 518,52 8,37 518,52
19 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,10 7,89 139,65 7,89 139,65
20 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,05 7,44 65,84 7,44 65,84
21 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,10 8,05 142,49 8,05 142,49
22 Mokytojo padėjėjas C 177 0,50 4,63 409,76 4,63 409,76
23 Mokytojo padėjėjas C 177 0,50 4,73 418,61 4,73 418,61
24 Mokytojo padėjėjas C 177 0,50 4,63 409,76
25 Bibliotekininkas A2 177 0,15 Neskelbiama** Neskelbiama**
26 Specialusis pedagogas-Logopedas metodininkas A2 177 0,50 Neskelbiama** Neskelbiama**
27 Kompiuterių tinklo administartorius B 177 0,5 Neskelbiama** Neskelbiama**
28 Pailgintos dienos grupės auklėtojas A2 177 0,45 5,67 451,62 5,67 451,62
29 Pailgintos dienos grupės auklėtojas A2 177 0,14 5,78 143,23 5,78 143,23
30 Ūkio padalinio vadovas B 177 1 Neskelbiama** Neskelbiama**
31 Virtuvės vedėjas B 177 1 Neskelbiama** Neskelbiama**
32 Vyr.buhalteris A2 177 1 Neskelbiama** Neskelbiama**
33 Buhalteris A2 177 0,25 Neskelbiama** Neskelbiama**
34 Raštinės administratorius A2 177 1 Neskelbiama** Neskelbiama**
35 Vairuotojas C 177 1 Neskelbiama** Neskelbiama**
36 Ūkvedys B 177 0,25 Neskelbiama** Neskelbiama**
37 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 177 1 4,30 761,10 4,30 761,10
38 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 177 1 4,30 761,10 4,30 761,10
39 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 177 1 4,40 778,80 4,40 778,80
40 Virėja C 177 0,75 4,40 584,10 4,5 597,38
41 Virėja C 177 0,75 4,20 557,55 4,3 570,83
42 Elektrikas C 177 0,25 Neskelbiama** Neskelbiama**
43 Skalbėjas D 642 0,25 Neskelbiama** Neskelbiama**
44 Pagalbinis virtuvės darbininkas D 642 0,15 MMA 96,3 MMA 96,3
45 Pagalbinis virtuvės darbininkas D 642 0,10 MMA 64,2 MMA 64,2
46 Pagalbinis darbininkas D 642 0,50 Neskelbiama** Neskelbiama**
47 Aplinkos tvarkytojas D 642 0,50 MMA 321 MMA 321
48 Aplinkos tvarkytojas D 642 0,50 MMA 321 MMA 321
49 Valytojas D 642 0,75 MMA 481,5 MMA 481,5
50 Valytojas D 642 0,75 MMA 481,5 MMA 481,5

 

Eil. Pareigos Pareigybės lygis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis Etatų skaičius 2021m. III ketvirtis
Nr. Koeficientas Darbo užmokestis, Eur
1 Direktorė A2 177 1 Neskelbiama**
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A2 177 0,15 Neskelbiama**
3  Mokytojas A2 177 0,25 7,97 352,67
4 Vyresnysis Mokytojas A2 177 0,45 8,21 653,93
5 Vyresnysis Mokytojas A2 177 1,25 8,37 1851,86
6 Vyresnysis Mokytojas A2 177 1,05 8,81 1637,34
7 Vyresnysis Mokytojas A2 177 0,5 8,41 744,29
8 Vyresnysis Mokytojas A2 177 0,05 8,29 73,37
9 Vyresnysis Mokytojas A2 177 1,05 8,93 1659,64
10 Mokytojas metodininkas A2 177 0,15 8,88 235,76
11 Mokytojas metodininkas A2 177 1,05 9,43 1752,57
12 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas A2 177 0,75 Neskelbiama**
13 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 8,05 1282,37
14 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 8,05 1282,37
15 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 8,05 1282,37
16 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 177 0,90 7,49 1193,16
17 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,35 8,37 518,52
18 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,10 7,51 132,93
19 Meninio ugdymo mokytojas A2 177 0,05 7,81 69,12
20 Mokytojo padėjėjas C 177 0,50 4,63 409,76
21 Mokytojo padėjėjas C 177 0,50 4,73 418,61
22 Mokytojo padėjėjas C 177 0,50 4,63 409,76
23 Bibliotekininkas A2 177 0,15 Neskelbiama**
24 Specialusis pedagogas-Logopedas metodininkas A2 177 0,50 Neskelbiama**
25 Kompiuterių tinklo administartorius B 177 0,5 Neskelbiama**
26 Pailgintos dienos grupės auklėtojas A2 177 0,45 5,67 451,62
27 Pailgintos dienos grupės auklėtojas A2 177 0,14 5,78 143,23
28 Ūkio padalinio vadovas B 177 1 Neskelbiama**
29 Virtuvės vedėjas B 177 1 Neskelbiama**
30 Vyr.buhalteris A2 177 1 Neskelbiama**
31 Buhalteris A2 177 0,25 Neskelbiama**
32 Raštinės administratorius A2 177 1 Neskelbiama**
33 Vairuotojas C 177 1 Neskelbiama**
34 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 177 1 4,30 761,10
35 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 177 1 4,30 761,10
36 Virėja C 177 0,75 4,40 584,10
37 Virėja C 177 0,75 4,20 557,55
38 Elektrikas C 177 0,25 Neskelbiama**
39 Skalbėjas D 642 0,25 Neskelbiama**
40 Pagalbinis virtuvės darbininkas D 642 0,15 MMA 96,3
41 Pagalbinis virtuvės darbininkas D 642 0,10 MMA 64,2
42 Pagalbinis darbininkas D 642 0,50 Neskelbiama**
43 Aplinkos tvarkytojas D 642 0,50 Neskelbiama**
44 Valytojas D 642 0,75 MMA 481,5
45 Valytojas D 642 0,75 MMA 481,5