Darbo užmokestis

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“  MOKYKLA-DARŽELIS

DARBUOTOJŲ  VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2017 METAI

Eil. Nr. Pareigybė Etatų skaičius
1 Direktorius 1 957,87
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,5 772,56
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 443,7
4 Raštvedys 1 417,6
5 Vyresnysis buhalteris 1 587,25
6 Buhalteris 0,5 404,55
7 Ūkvedys (UDC) 0,25 400,635
8 Drabininkas 0,75 380,003
9 Elektrikas 0,25 400,635
10 Aplinkos tvarkytojas 1 380,003
11 Valytojas 2 380,003
12 Katilinės kūrikas 0,5 391,5
13 Virėjas 1,5 400,635
14 Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,25 380,003
15 Bibliotekininkas 0,15 482,85
16 Kompiuterių specialistas 0,5 411,075
17 Maisto gamybos vedėjas 1 469,8
18 Skalbėjas 0,25 380,003
19 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,75 717,75
20 Lopšelio-darželio auklėtojas 3,6 668,81
21 Lopšelio-darželio auklėtojas (UDC) 0,6 566,37
22 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (UDC) 0,15 595,08
23 Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas 2 394,11
24 Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas (UDC) 0,5 394,11
25 Specialusis pedagogas-logopedas 0,5 691,65
26 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojas 0,5 670,11
27 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojas (UDC) 0,1 618,57
28 Autobuso vairuotojas 1 401,94
29 Mokytojas 392,28
30 Vyr.mokytojas 434,88
31 Mokytojas metodininkas 477,48