Darbo užmokestis

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS 2022 METAIS

Eil. Pareigos Pareigybės lygis Pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis Etatų skaičius 2022m. I ketvirtis
Nr. Koeficientas Darbo užmokestis, Eur
1 Direktorė A2 181 1 Neskelbiama**
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A2 181 0,15 Neskelbiama**
3  Mokytojas A2 181 0,25 8,17 369,69
4 Vyresnysis Mokytojas A2 181 0,45 8,58 698,84
5 Vyresnysis Mokytojas A2 181 1,25 8,58 1941,23
6 Vyresnysis Mokytojas A2 181 1,05 9,22 1752,26
7 Vyresnysis Mokytojas A2 181 0,5 8,62 780,11
8 Vyresnysis Mokytojas A2 181 0,05 8,66 78,37
9 Vyresnysis Mokytojas A2 181 1,05 8,62 1638,23
10 Mokytojas metodininkas A2 181 0,15 9,28 251,95
11 Mokytojas metodininkas A2 181 1,05 8,58 1630,63
12 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas A2 181 0,75 Neskelbiama**
13 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 181 0,90 8,06 1312,97
14 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 181 0,90 8,66 1410,71
15 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 181 0,90 8,66 1410,71
16 Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas B 181 0,90 8,66 1410,71
17 Meninio ugdymo mokytojas A2 181 0,35 8,58 543,54
18 Meninio ugdymo mokytojas A2 181 0,10 8,08 146,25
19 Meninio ugdymo mokytojas A2 181 0,05 8,01 72,49
20 Mokytojo padėjėjas C 181 0,50 5,08 459,74
21 Mokytojo padėjėjas C 181 0,50 5,08 459,74
22 Mokytojo padėjėjas C 181 0,50 5,18 468,79
23 Bibliotekininkas A2 181 0,15 Neskelbiama**
24 Specialusis pedagogas-Logopedas metodininkas A2 181 0,50 Neskelbiama**
25 Kompiuterių tinklo administartorius B 181 0,5 Neskelbiama**
26 Pailgintos dienos grupės auklėtojas A2 181 0,45 5,90 480,56
27 Pailgintos dienos grupės auklėtojas A2 181 0,14 6,00 152,04
28 Ūkio padalinio vadovas B 181 1 Neskelbiama**
29 Virtuvės vedėjas B 181 1 Neskelbiama**
30 Vyr.buhalteris A2 181 1 Neskelbiama**
31 Buhalteris A2 181 0,25 Neskelbiama**
32 Raštinės administratorius A2 181 1 Neskelbiama**
33 Vairuotojas C 181 1 Neskelbiama**
34 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 181 1 4,70 850,70
35 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 181 1 4,90 886,90
36 Virėja C 181 0,75 4,80 651,60
37 Virėja C 181 0,75 4,90 665,18
38 Elektrikas C 181 0,25 Neskelbiama**
39 Skalbėjas D 730 0,25 Neskelbiama**
40 Pagalbinis virtuvės darbininkas D 730 0,15 MMA 109,5
41 Pagalbinis virtuvės darbininkas D 730 0,10 MMA 73
42 Pagalbinis darbininkas D 730 0,50 Neskelbiama**
43 Aplinkos tvarkytojas D 730 0,50 Neskelbiama**
44 Valytojas D 730 0,75 MMA 547,5
45 Valytojas D 730 0,75 MMA 547,5
** Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 22.3. punktu.