Darbo užmokestis

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

2023m. I ketvirtis 2023m. II ketvirtis 2023m. III ketvirtis 2023m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas Etato dalis Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui Etato dalis Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui Etato dalis Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui Etato dalis Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui
Direktorius 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,15 Neskelbiama 0,15 Neskelbiama 0,15 Neskelbiama 0,75 Neskelbiama
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Vyriausiais buhalteris 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Buhalteris 0,25 Neskelbiama 0,3 Neskelbiama 0,3 Neskelbiama 0,3 Neskelbiama
Ūkio padalinio vadovas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Virtuvės vedėjas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Bibliotekininkas 0,15 Neskelbiama 0,15 Neskelbiama 0,15 Neskelbiama 0,15 Neskelbiama
Socialinis pedagogas 0,3 Neskelbiama 0,3 Neskelbiama 0,3 Neskelbiama 0,3 Neskelbiama
Specialusis pedagogas-logopedas metodininkas 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 0,8 Neskelbiama 0,8 Neskelbiama 0,85 Neskelbiama 0,85 Neskelbiama
Pailgintos dienos grupės auklėtojas 0,59 Neskelbiama 0,59 Neskelbiama 0,73 Neskelbiama 0,73 Neskelbiama
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 0,95 Neskelbiama 0,95 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis mokytojas 0,95 Neskelbiama 0,95 Neskelbiama 3 1755,84 3 1755,8
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2 967,2 2 967,2 2 967,2 2 967,2
Meninio ugdymo  mokytojas 0,05 Neskelbiama 0,05 Neskelbiama 0,05 Neskelbiama 0,05 Neskelbiama
Meninio ugdymo vyresnysis mokytojas 0,35 Neskelbiama 0,35 Neskelbiama 0,35 Neskelbiama 0,35 Neskelbiama
Mokytojas 1,32 1536,6 1,32 1536,6 1,35 1547,5 1,35 1547,5
Vyresnysis mokytojas 2,07 1750,4 2,07 1750,4 1,89 1749,7 1,89 1749,7
Mokytojas metodininkas 1,22 1882,3 1,22 1882,3 2,36 1882,3 2,36 1882,3
Mokytojo padėjėjas 1,6 1086,9 1,6 1053,8 2,6 1049,4 2,6 1049,4
Kompiuterių tinklo administratorius 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama
Mokyklinio autobuso vairuotojas 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama 1 Neskelbiama
Pagalbinis darbininkas 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama
Elektrikas 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama
Aplinkos tvarkytojas 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama 0,5 Neskelbiama
Skalbėjas 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama
Virėjas 1,5 976,5 1,5 976,5 1,5 957,9 1,5 957,9
Virtuvės darbininkas 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama 0,25 Neskelbiama
Valytojas 0,75 Neskelbiama 0,75 Neskelbiama 1,5 MMA 1,5 MMA