Pagrindinė pamoka

Kiekviena diena pradedama pagrindine pamoka, kuri trunka 1,5 val. Tai gali būti lietuvių kalbos, matematikos ar pasaulio pažinimo pamoka (priklauso nuo periodų tvarkaraščio), kurioje integruoti ir kiti mokomieji dalykai. Kiekviena pamoka turi tam tikrą struktūrą.

Ritminė dalis reikalinga klasei suburti, nuteikti ją darbui, lavinti vaikų įgūdžius. Dėl to bendraujama, dainuojama, deklamuojama, atliekami ritminiai pratimai. Pagrindinėje pamokos dalyje prisimenama praeita tema ir pateikiama nauja; pabaigoje aptariama, kaip sekėsi, ko reikėtų dar mokytis. Baigiamoji pamokos dalis skirta pasakojimui: 1 klasėje – pasakos, 2 klasėje – pasakėčios ar legendos apie šventuosius, 3 klasėje – Senasis testamentas, 4 klasėje – mitologija.