Mokyklos taryba

„Elmos“ mokykla-darželis

Valdorfo progimnazija

Mokytojai:
Asta Ališauskienė
Edita Valinskienė
Renata Gurgždaitienė
Tėvai:
Gintarė Šidlauskienė
Justina Zykevičiūtė – Laugks
Domininka Živelienė
Mokytojai:
Lina Bavikinienė
Asta Pranevičiūtė
Tėvai:
Gintarė Šidlauskienė
Rolandas Augutis
Mokiniai:
Dovilius Mtonis
Augustė Makarevičiūtė

 

Kazlų Rūdos mokyklos-darželio „Elma“ ir Valdorfo progimnazijos tėvų, mokytojų ir mokinių
atstovai dirba jungtiniuose Mokyklų tarybos posėdžiuose.
Šie žmonės dirba Kazlų Rūdos Valdorfo bendruomenės labui. Posėdžiai vyksta kiekvieną
mėnesį. Susitikimų metu svarstomi mokyklos bendruomenei aktualūs klausimai, siūlomos idėjos,
ieškoma sprendimų.

Spalio ir lapkričio mėnesio posėdžiuose nuspręsta įvertinti mokyklos galimybes ir perspektyvas
skatinant fizinį aktyvumą (programa 2024-2029 m.), numatyta sudaryti Saugios aplinkos kūrimo
komandą, pritarta tėvų įveiklinimo strategijai ir paskirtas tėvų koordinatorius. Taip pat mokinių
atstovų iniciatyva sudaryta darbo grupė bandelių įsigijimo klausimui spręsti.
5-8 klasių moksleiviai taryboje turi du atstovus – D. Matonį ir A. Makarevičiūtę.
Kito susirinkimo data: sausio 17 d.

Kontaktiniai asmenys:
Mokyklos tarybos pirmininkė Gintarė Šidlauskienė, el. p.: k.gintare@gmail.com
Tėvų grupės koordinatorė Neringa Jonaitienė, el. p.: neringagera@gmail.com , tel. Nr.: 8 608 26554