Mokyklos taryba

Edita Valinskienė – pirmininkė, mokytojų atstovė ( edita.valinskiene@gmail.com )

Laima Bartašiūnienė – sekretorė, mokytojų atstovė

Vilma Grikietienė, mokytojų atstovė

Giedrė Karsokienė, tėvų atstovė

Vaidotas Pečkys, tėvų atstovas

Vaidas Volkavičius, tėvų atstovas