Mokyklos taryba

Edita Valinskienė – pirmininkė, mokytojų atstovė ( edita.valinskiene@gmail.com )

Asta Bendinskienė – sekretorė, mokytojų atstovė

Vilma Grikietienė, mokytojų atstovė

Rūta Buinevičienė, tėvų atstovė

Gintarė Juraitienė, tėvų atstovas

Edvinas Žymančius, tėvų atstovas