Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio administracija

Eimantas Dambrauskas

Direktorius
El. paštas: direktorius@mokyklaelma.lt

Telefonas: +370 343 95428

Edita Valinskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

El. paštas: pavaduotoja@mokyklaelma.lt

 Telefonas: +370 343 98015

Edita Eidukė

Vyriausioji buhalterė
El. paštas: buhaltere@mokyklaelma.lt

  Telefonas: +370 343 98015

Elena Mažylienė

Ūkio padalinio vadovas
El. paštas: ukvede@mokyklaelma.lt

  Telefonas: +370 343 98015

Lina Kudirkienė

Raštinės administratorė, bibliotekininkė
El. paštas: rastvede@mokyklaelma.lt

 Telefonas: +370 343 98015

Birutė Kalvaitienė

 Virtuvės vedėja