Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio administracija

Edita Valinskienė

Laikinai einanti direktoriaus pareigas
El. paštas: direktore@mokyklaelma.lt

Telefonas: +370 343 98015

Asta Bendinskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. paštas: pavaduotoja@mokyklaelma.lt

 Telefonas: +370 343 98015

Edita Eidukė

Vyriausioji buhalterė
El. paštas: buhaltere@mokyklaelma.lt

  Telefonas: +370 343 98015

Elena Mažylienė

Ūkio padalinio vadovas
El. paštas: ukvede@mokyklaelma.lt

  Telefonas: +370 343 98015

Lina Kudirkienė

Raštinės administratorė, bibliotekininkė
El. paštas: rastvede@mokyklaelma.lt

 Telefonas: +370 343 98015

Birutė Kalvaitienė

 Virtuvės vedėja