Vizija, Misija, Tikslai

Vizija

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis – atvira ir atsakinga, bendruomeniška ir besimokanti, Valdorfo metodu ugdanti visapusišką asmenybę.

Misija

  • Vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą Valdorfo metodu.
  • Didelis dėmesys mokykloje skiriamas valios, jausmų ir mąstymo ugdymui.
  • Siekiama išugdyti vaikams poreikį mokytis visą gyvenimą ir suformuoti teigiamas vertybines nuostatas bei kompetencijas. 

Vertybės

  • Meilė, tikėjimas, viltis
  • Kūrybingumas
  • Atvirumas
  • Mokymasis visą gyvenimą
  • Atsakomybė

Filosofija

Mokykla savo veiklą grindžia Valdorfo metodu, kurio pagrindas – pagarba vaikui ir mokinių, tėvų bei mokytojų bendradarbiavimas visapusiškai ugdant vaiko asmenybę. Ši filosofija akcentuoja tris žmogaus sielos veiklos rūšis – mąstymą, jausmus ir valią. Kiekviena šių sričių reikalauja ypatingo dėmesio skirtingais vaiko vystymosi etapais. Harmoningo žmogaus visi trys sielos aspektai veikia darniai. Jei vienas aspektas dominuoja slopindamas kitus, žmogus tampa vienpusiškas.