Renginių tvarkaraštis

Dienos Tema Paskirtis Numatoma data
1 Mokslo ir žinių diena Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Rugsėjo 1 d.
2 Mykolinės Tradicinis renginys.  Pažintinei, kultūrinei,  meninei, kūrybinei veiklai Rugsėjo mėn.
4 Mokytojų diena Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Spalio mėn.
5 Jonvabalių talka Tradicinis renginys. Meninė,  pažintinė veikla Spalio mėn.
3 Žibintų šventė Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Lapkričio mėn.
6 Adventinė spiralė Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Gruodžio mėn.
7 Kalėdinis vaidinimas Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Gruodžio mėn.
8 Kalėdinė mugė Tradicinis renginys. Meninė,  pažintinė veikla Gruodžio mėn.
9 Trišaliai pokalbiai Mokymosi pagalba ir mokinio įgalinimas Sausio mėn. (po pirmojo  pusmečio)
10 Pirmokų šimtadienis Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Vasario mėn.
11 Užgavėnės Tradicinis renginys.   Pažintinė, sportinė veikla Vasario mėn.
13 Kaziuko mugė Tradicinis renginys.  Pažintinė, kultūrinė veikla Kovo mėn.
14 Dainuojame Lietuvą Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Kovo mėn.
15 Atvirų durų diena Veiklos viešinimas,  ugdymosi erdvės pokytis Balandžio mėn.
16 Bendruomenės diena Meninė, kultūrinė veikla Gegužės mėn. šeštadienis  (laikoma ugdymo proceso  diena)
17 Vaikų gynimo diena Kūrybinė veikla Birželio 1 d.
19 Mokslo metų pabaigos  šventė Tradicinis renginys. Meninė,  kultūrinė veikla Birželio mėn. (11 d.)