Renginių tvarkaraštis

MOKYKLOS ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ PLANAS

2018-2019 m. m.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data
Mokslo metų pradžios šventė 09-03
Šv. Mykolo rytmetis 09-28
Šv. Mykolo diena 09-28
Tarptautinė Mokytojų diena 10-05
Žmogaus saugos diena 10-10

 

Žemynos rytmetis 10-12
Žibintų vakaras

 

11-15

 

11-12,14

Tolerancijos diena 11-16
Sveikatingumo diena Lapkričio mėn.
Advento sodelis 12-03
Advento popietė bažnyčioje 12-07
Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Gerus darbus verta daryti kartu“ 12-14
Kalėdinis vaidinimas 12-21
Advento vakaras ikimokyklinio ugdymo grupėse 12-18,19
Rytmetys su Kalėdų seneliu mišriose priešmokyklinio ugdymo grupėse 12-27
Laisvės gynėjų diena 01-11
Pirmokų šimtadienis 02-07
Meninio skaitymo šventė 02-15
„Kaziuko mugė“ – bendra mokyklos ir mišriose priešmokyklinio ugdymo grupių mugė 02-28
Užgavėnių rytmetis 03-05
21. Savo talentą skiriu Lietuvai 03-08
22. Vaikiškos knygos diena 04-02
23. Mažieji talentai 04-11
24. Velykų popietė

 

04-24
25. Motinos dienos šventė

 

 

05-03
26. Europos diena 05-09
27. Bendras tėvų susirinkimas 05-16
28. PUG šokių diena „Duok draugui ranką“ 05-17
29. Ekskursija Gegužės mėn.
30. Atsisveikinimas su darželiu ikimokyklinio ugdymo grupėse 05-29
31. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų išleistuvių vakaras „Jau mokykla kviečia“  

05-31

32. Mokslo metų pabaigos šventė 06-06