Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AT-728 tėvai, kuriems būtina vaikų priežiūros paslauga dėl pareigos būti darbo vietoje, turi pateikti motyvuotą prašymą mokyklos direktoriui dėl vaiko priežiūros ir[…]

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-12 sprendimu AT-612 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos Universaliame daugiafunkciame centre“ Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželio Ąžuolų Būdos UDC ikimokyklinio ugdymo[…]

KONKURSAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (1,50 etato, 54 val. 00 min. per savaitę). Pareigybės lygis – B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų[…]