KONKURSAS APLINKOS TVARKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą Aplinkos tvarkytojo pareigoms užimti (0,50 etato, 20 val. per savaitę). Pareigybės lygis – D. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų[…]

Dėl testavimo mokykloje

Rekomenduojama testavimą vykdyti taikant konkrečiai grupei ar klasei vieną šių metodų: 3.1.    ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių[…]

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. AT-728 tėvai, kuriems būtina vaikų priežiūros paslauga dėl pareigos būti darbo vietoje, turi pateikti motyvuotą prašymą mokyklos direktoriui dėl vaiko priežiūros ir[…]

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-12 sprendimu AT-612 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos Universaliame daugiafunkciame centre“ Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželio Ąžuolų Būdos UDC ikimokyklinio ugdymo[…]