Tėvai

Siekiant įgyvendinti Valdorfo mokyklai  keliamus uždavinius, būtinas glaudus tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas. Tai vienas esminių Valdorfo mokyklos bruožų. Šią mokyklą kuria mokytojai kartu su tėvais ir mokiniais, tarpusavio santykius grįsdami pasitikėjimu, pagarba bei tolerancija. Darni, laisva ir atvira visuomenei mokyklos bendruomenė turi didelę įtaką mokinių ugdymui.  Bendros skirtingų žmonių pastangos – tai ne tik didelis iššūkis, bet ir didelės galimybės.

Tėvai, norėdami išsaugoti mokyklą ir bendrai ją vystyti, 2002 m. vasarą įkūrė Paramos Valdorfo pedagogikai bendriją „Elma”.  Jos pagrindinis tikslas – remti Valdorfo pedagogiką propaguojančią mokyklą.

Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos atstovai domėjosi, kaip Vokietijoje yra sprendžiamas tėvų įtraukimo į mokyklos veiklą klausimas, nes dauguma tėvų mano, jog atidavė vaikus į mokyklą ir tegul mokykla jais rūpinasi.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų Bendrija 2002 metų pabaigoje buvo priimta į Tarptautinę Valdorfo pedagogikos asociaciją. Ši asociacija kasmet  organizuoja tėvų sąskrydį iš visų šalių, kuriose yra Valdorfo mokyklos. 2002m. vasario mėn. Bremene (Vokietijoje) dalyvavo trys tėvų bendrijos nariai. Iš ten parsivežė daugybę originalių idėjų, kurios tapo tėvų bendrijos veiklos vizija, pavyzdžiu, planu.

Bendrijos valdyba ne tik šventes organizuoja ir svečius priiminėja, ji sprendžia ir kasdienines mokyklos veiklos problemas: padėtį klasėse, neformaliojo ugdymo organizavimą, ūkinius klausimus, ieško papildomų finansavimo šaltinių. Mokyklos vadovai ir mokytojai ne visuomet gali pastebėti kylančias problemas, jas visai kitaip mato tėvai. Kartu jas aptardami randa tikrai gerus sprendimus.

 

Stereotipinį požiūrį, kad tik mokykla turi ugdyti, auklėti, mokyti vaiką, labai sunku pakeisti. Vaikų abejingumas ateina iš tėvų. Jei pavyksta pabudinti iniciatyvą tėvuose, tada ir vaikai tampa aktyvesni. Kiekvienam vaikui yra labai malonu, kai jo rankų darbu, jo ir mamos ar tėčio bendromis pastangomis gali pasidžiaugti klasės draugai. Tada nekyla noras griauti ir naikinti to, ką taip kruopščiai kartu kūrė.