Šventės

Metų šventės

 Darželio grupėse taikant Valdorfo pedagogikos metodiką labai svarbu susieti vaiko gyvenimą su gamtos ciklais, aplinkos ritmiškumu. Gamtos ciklai, žmogaus veikla to metu bei švenčių šventimas ir sudaro metų ritmo esmę. Būtent šventės yra pagrindinis akcentas metų ritmui.

 Kiekvienais metais ikimokyklinio ugdymo grupėse švenčiamos metų šventės: Mykolo, Žemynos, Žibintų, Kalėdų, Velykų ir kt.

 1. Švento Mykolo dienos (09-29) paminėjimas stiprina vaikų gėrio, užuojautos, gailestingumo, meilės vienas kitam jausmus. Pagrindinis veikėjas – šventas Mykolas. Vaikai įšventinami į riterius ir geria stiprybės gėrimo.

2. Žemynos šventė. Tai rudens šventė, kurios pagrindinis personažas yra Žemyna – žemės deivė. Tai sudvasintas gamtos prototipas. Jos pagalba vaiko veikloje sukuriami nauji prasminiai ryšiai, mokoma mylėti ir jausti gamtą. Žemyna vaikams palieka pintinę su rudens gėrybėmis. Vaikai geria rasos gėrimo, klausosi auklėtojų sekamos pasakos, apžiūrinėja vaisius ir daržoves.

3. Žibintų vakaras „Žibėk, žibinte“, skirtas Šviesos įžiebimui žibintuose ir širdyse, nes gamta skendi tamsoje. Vakaro pradžioje vaikai, nešdamiesi pačių pagamintus žibintus, ateina į salę, ten jų jau laukia tėveliai, broliai, seserys ir kiti giminaičiai. Vaikai dainuoja Žibintų laikotarpiui skirtas dainas, auklėtojos parodo lėlių teatro spektakliuką – pasaką. Svarbiausias šio vakaro personažas yra Žibintininkas, kuris uždega žibintus. Po to vaikai ir jų artimieji eina į lauką, ieško Žibintininko paliktų vaišių, žaidžia žaidimus.

4. „Advento sodelis“. Prieš renginį aktų salėje auklėtojos iš pušų ar eglių šakų išdėsto Advento spiralę. Į salę susirinkę vaikai kartu su auklėtojomis gieda Advento giesmes. Kiekvienas vaikas Advento spiralės takeliu neša obuolius, kuriuose įstatytos degančios žvakutės, ir deda juos spiralėje.

5. Advento vakaras „Sužibo Kalėdų žvaigždė“. Renginys vyksta Advento pabaigoje. Ikimokyklinių grupių vaikai išgyvena Šv. Kalėdų stebuklą rodydami tėvams ir kitiems artimiesiems vaidinimą „Kristaus gimimas“.

6. Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo…“ Tai žiemos palydos. Iš pat ryto darželio grupių vaikai ir auklėtojos persirengia įvairiais Užgavėnių personažais, kurių svarbiausieji yra Lašininis ir Kanapinis. Persirengėlių eisena su dainomis ir muzika, prašydami blynų, aplanko klases, mokytojų kambarį, virtuvę ir kt., po to eina į lauką. Čia vyksta žaidimai, Morės deginimas, Užgavėnių vaišės.

7. Kaziuko mugė. Visą vasario mėnesį vaikai su auklėtojomis gamina įvairius rankdarbius: velia iš vilnos, lipdo iš molio, modelino, neria iš siūlų ir kt. Savo darbelius parduoda Kaziuko mugėje, kurioje apsilanko tėveliai, mokiniai, mokytojai ir svečiai iš miesto.

8. Popietė „Mes Velykų jau sulaukėm“. Pagrindinis popietės personažas yra Velykų Bobutė, kuriai vaikai rodo vaidinimą, mena mįsles, žaidžia žaidimus, dainuoja daineles. Kartu su šeimos nariais vyksta linksmybės, margučių ridenimas, po to visi sėda prie bendro stalo valgyti pyrago ir gerti arbatos.

9. „Sudie, darželi mielas“. Tai atsisveikinimo su vyresniaisiais vaikais, kurie rudenį keliaus į mokyklą, šventė. Ji linksma, nes vaikai užaugo ir išeis į mokyklą, bet kartu ir liūdna – būsimiems pirmokams reikės palikti grupę, draugus ir auklėtojas. Šią dieną išeinantys iš darželio vaikai rodo lėlių vaidinimą jaunesniesiems, po to iškylauja gamtoje.