Teikiamos paslaugos

Informacija dėl teikiamų  paslaugų Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. TS IV (42)-2261, nustatyta Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio patalpų nuomos kaina:

  • Aktų salės 1 valandos nuoma – 1,45 €
Patalpa nuomojama ne ugdymo proceso metu, darbo dienomis nuo 19:00 val.
 
Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS -163, nustatyta:
  • Vienam vaikui/mokiniui teikiamos grupės vienos dienos paslaugos kaina – 1,50 €