Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos, dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas
1. Algirdas Ališauskas Pmupt Užsienio kalba (Vokiečių) mokytojas Aukštasis, KU
Nšv Dainuojame ir žaidžiame vokiškai
Nšv Matematika vokiškai
2. Lina Bavikinienė Muzika vyr. mokytojas Aukštasis,  Muzikos akademija
Nšv Choras
3. Virginija Biveinienė Lietuvių k. mokytojas Aukštasis, KTU
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
N.šv. Skaityk, laisvėk, tobulėk
4. Renata Gurgždaitienė Pirma užsienio kalba (Anglų) vyr. mokytojas Aukštasis, Kauno kolegija
Pmupt Anglų kalba
N.šv. Ž.m. ir augame kartu
5. Asta Ališauskienė Lietuvių kalba mokytojas metodininkas Aukštasis,  ŠU, ISM
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
N.šv. Skaityk, laisvėk, tobulėk
N.šv. Jaunasis tyrinėtojas
6. Gedutė Jakubauskienė Dorinis ugdymas (Tikyba) mokyt. metodininkas Aukštasis, VDU
Nšv Dailės ter. vyr. mokytojas
7. Algytė Dagienė Lietuvių kalba vyr. mokytojas Aukštasis, ŠU
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
8. Edita Valinskienė Dorinis ugdymas (Etika) mokyt. metodininkas Aukštasis,KU, VPU
Lietuvių k.
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis