Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos, dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas
1 2 3 4 5
1 Asta Ališauskienė Direktorė Aukštasis, ŠPI
2 Lina Bavikinienė Muzika vyr. mokytojas Aukštasis,  Muzikos akademija
Nef. šviet. „Choras“
3 Asta Bendinskienė Lietuvių kalba (3 kl) vyr. mokytojas Aukštasis, ŠPI
Matematika (3 kl)
Pasaulio paž. (3 kl.)
Dailė, technologijos 3 kl
Šokis (3,4 kl.)
Nef.šviet „Augu skaitydamas“
4 Renata Gurgždaitienė Pavaduot.ugd.(anglų k. 4 kl.)nesuteikta vadyb.kvalif vyr. mokytojas Aukštasis, Kauno kolegija
Anglų k.  2kl.
Anglų k.  3kl.
Nef. Šviet. „Žaidžiame, mokomės ir augame kartu“
5 Gedutė Jakubauskienė Tikyba mokyt. metodininkas Aukštasis, VDU
Nef. švietimas „Jaunieji dailininkai“ vyr. mokytojas
6 Livija Margelienė Lietuvių kalba(2kl.) vyr. mokytojas Aukštasis, ŠPI, VPU
Matematika(2kl.)
Pasaulio pažinimas(2kl.)
Dailė ir technologijos(2kl.)
Muzika (2 kl.)
Šokis(2kl.)
Kūno kultūra(2kl.)
Pam.m.u.p. (kūno k.)2 kl
7 Rasa Pečiulaitienė Dorinis ugd. Etika vyr. mokytojas Aukštasis, ŠU
Lietuvių kalba(1kl.)
Matematika(1kl.)
Pasaulio pažinimas(1kl.)
Dailė ir technologijos(1kl.)
Šokis(1kl.)
Kūno kultūra (1kl.)
8 Neringa Surdokienė Pam.m.u.p.Užs. (vok.)2 kl mokyt. metodininkas Aukštasis, Marijampolės kolegija, Mykolo Romerio universitetas
Pam.m.u.p.Užs. (vok.)3,4 kl
Nef. Šviet.“Mes dainuoj. Ir žaidž.vokiškai“
Nef.šviet.“Vokiečių k. su kiškiu Hansu“
9 Edita Valinskienė Lietuvių kalba(4kl) mokyt. metodininkas Aukštasis,KU, VPU
Matematika(4kl)
Pasaulio pažinimas(4kl)
Dailė ir technologijos(4kl)
Kūno kultūra(3-4kl)
Muzika (4 kl.)
Nef. šviet. „Stebėk, tyrinėk, žaisk“