Mokytojai

Vardas, pavardė Užimamos pareigos, dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas
  Lina Bavikinienė Muzika vyr. mokytojas Aukštasis,  Muzikos akademija
Nšv Choras
Virginija Biveinienė Lietuvių k. mokytojas Aukštasis, KTU
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
N.šv. Skaityk, laisvėk, tobulėk
  Renata Gurgždaitienė Pirma užsienio kalba (Anglų) vyr. mokytojas Aukštasis, Kauno kolegija
Pmupt Anglų kalba
N.šv. Ž.m. ir augame kartu
  Asta Ališauskienė Lietuvių kalba mokytojas metodininkas Aukštasis,  ŠU, ISM
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
N.šv. Skaityk, laisvėk, tobulėk
N.šv. Jaunasis tyrinėtojas
  Gedutė Jakubauskienė Dorinis ugdymas (Tikyba) mokyt. metodininkas Aukštasis, VDU
N.šv. Dailės ter. vyr. mokytojas
  Algytė Dagienė Lietuvių kalba vyr. mokytojas Aukštasis, ŠU
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
  Edita Valinskienė Dorinis ugdymas (Etika) mokyt. metodininkas Aukštasis,KU, VPU
Lietuvių k.
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Betina Gaertner Užsienio kalba (Vokiečių) mokytojas
N.šv. vokiškai