Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos, dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas
1. Algirdas Ališauskas Pmupt Užsienio kalba (Vokiečių) mokytojas Aukštasis, KU
Nšv Dainuojame ir žaidžiame vokiškai
Nšv Matematika vokiškai
2. Lina Bavikinienė Muzika vyr. mokytojas Aukštasis,  Muzikos akademija
Nšv Choras
3. Asta Bendinskienė Lietuvių k. vyr. mokytojas Aukštasis, ŠPI
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
N.šv. Skaityk, laisvėk, tobulėk
4. Renata Gurgždaitienė Pirma užsienio kalba (Anglų) vyr. mokytojas Aukštasis, Kauno kolegija
Pmupt Anglų kalba
N.šv. Ž.m. ir augame kartu
5. Vilma Grikietienė Lietuvių kalba vyr. mokytojas Aukštasis,  VPU
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
N.šv. Skaityk, laisvėk, tobulėk
N.šv. Jaunasis tyrinėtojas
6. Gedutė Jakubauskienė Dorinis ugdymas (Tikyba) mokyt. metodininkas Aukštasis, VDU
Nšv Dailės ter. vyr. mokytojas
7. Rasa Pečiulaitienė Lietuvių kalba vyr. mokytojas Aukštasis, ŠU
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis
Pmupt Konsultacijos
8. Edita Valinskienė Dorinis ugdymas (Etika) mokyt. metodininkas Aukštasis,KU, VPU
Lietuvių k.
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir technol.
Fizinis ugdymas
Šokis