Biblioteka

Biblioteka įkurta 1992 metais. Knygų fondą sudaro 8794 vnt. spaudinių. Nemažas enciklopedijų ir žodynų fondas. Mokiniai ir mokytojai turi galimybę ne tik spaudinius gauti į namus, bet jais naudotis ir skaitykloje.

Bibliotekininkė Lina Kudirkienė aptarnauja skaitytojus, dirba su dokumentais.