Maitinimas – sveikata

Maitinimo paslaugas teikia Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis“

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MAITINIMO ORGANIZAVIMO, IŠLaIKYMO, MOKĖJIMO, LENGVATŲ TAIKYMO, KASDIENIO VAIKŲ LANKYMO APSKAITOS, DOKUMENTŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

15d. valgiaraščiai:

Iki 6 metų vaikų

6-10 metų vaikų

11 ir vyresnių

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos – darželio  Ąžuolų Būdos skyriaus maitinimo paslaugas teikia UAB „Pontem“

15d. valgiaraščiai:

6-10 metų vaikų