Parama mokyklai

KAS GALI SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMAI?

Gyventojai deklaruodami pajamas kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų
mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai
parduoto turto. .
2022 m. skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Prašymas skirti paramą bus
įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ E. BŪDU?

Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti
paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“