Pedagogai

Laima Bartašiūnienė, mokytoja (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla).

Eglė Gurauskienė, mokytoja (Marijampolės kolegija, KTU).

Irena Janušaitienė, mokytoja (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla).

Liuda Mikalavičienė, mokytoja (Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla).

Lina Bavikinienė, meninio ugdymo mokytoja (Muzikos akademija).

Indrė Banišauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja(VPU).

Janina Simanavičienė, logopedė – spec. pedagogė (ŠU).

Indrė Banišauskienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja (VPU).

Vilma Grikietienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja (VPU).

Monika Žalaitė, meninio ugdymo mokytoja (LSU)

Rasa Pečiulaitienį, meninio ugdymo mokytoja (ŠU)