Pedagogai

Laima Bartašiūnienė, mokytoja (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla).

Eglė Gurauskienė, mokytoja (Marijampolės kolegija, KTU).

Irena Janušaitienė, mokytoja (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla).

Liuda Mikalavičienė, mokytoja (Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla).

Lina Bavikinienė, meninio ugdymo mokytoja (Muzikos akademija).

Indrė Banišauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja(VPU).

Janina Simanavičienė, logopedė – spec. pedagogė (ŠU).

Indrė Banišauskienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja.

Dalia Dambrauskienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja.

Justina Ližaitienė, meninio ugdymo mokytoja