Pedagogai

Laima Bartašiūnienė, auklėtoja  (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla).

Eglė Gurauskienė, auklėtoja  (Marijampolės kolegija, KTU).

Irena Janušaitienė, auklėtoja  (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla).

Lina Bavikinienė, meninio ugdymo mokytoja (Muzikos akademija).

Audronė Pranskevičienė, meninio ugdymo mokytoja (ŠU).

Vilma Grikietienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (VPU).

Janina Simanavičienė, logopedė – spec. pedagogė (ŠU).