KONKURSAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (1,50 etato, 54 val. 00 min. per savaitę). Pareigybės lygis – B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų[…]

Kreipiantis dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros

Kreipiantis dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio ugdymo būtina pateikti prašymą, adresuotą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui. Prašyme prašome nurodyti, kad vaikas neserga, kad namuose negyvena asmenys priskirti rizikos grupei (Lietuvos Respublikos Sveikatos[…]

Atkreipiame dėmesį

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistai parengė atmintinę mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!„, kurioje pateikiama informacija, kaip mokiniai gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove karantino metu. Atmintinė visada pasiekiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto puslapyje[…]

PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

PATVIRTINTA Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1.3.-51V KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS BENDROSIOS NUOSTATOS   Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio ugdymo proceso organizavimo[…]

Dėmesio

Nuotolinio mokymosi metu mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į Edviną Sakalauską,  skaitmeninių technologijų administratorių, dėl techninės pagalbos darbo dienomis nuo 10.00 – 14.00 val.