Pirmokų šimtadienis…

Pirmoji šimto dienų patirtis mokykoje! Mokykloje tvyro pakilaus jaudulio, o gal stebuklo nuotaika. Visa mokykla sveikina mokinius ir jų mokytoją Algytė Dagienė. Šimto žvakių šviesa tegu šviečia jums ir stiprina. Būkite išmintingi, kilnūs ir mylintys.