Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

 

Apie projektą

Projekto rėmėjas – Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

Veiklos ketvirtoje klasėje

Kazlų Rūdos ,,Elmos“ mokykla – darželis dalyvauja projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų aprūpinimo priemonėmis“. Projekto dalyviai gavo gausius komplektus įvairiausių priemonių, kuriomis mokytojai gali naudotis pamokose.

Vedini smalsumo mokytojai gautas priemones apžiūrėjo, aptarė ir praktiškai išbandė pradinių klasių mokytojų metodiniame pasitarime. Nutarė, kokiose pamokose kurias priemones galima naudoti, išbandė jų saugumą, atliko bandymų ir tyrimų.

Pedagogai netruko gautas priemones panaudoti  praktiškai pamokose. Mokykla dirba vadovaudamasi Valdorfo pedagogikos metodais, todėl nemažai mokomųjų dalykų yra dėstoma periodais. Matematikos periodo metu ketvirtoje klasėje mokiniai praktiškai susipažino su įvairiais matavimais. Šiai pažinčiai ir pasitarnavo gautos mokymo priemonės. Susipažindami su mase mokiniai naudojo svarstykles. Įdomu tai, kad svarstykles teko patiems susitverti. Reikėjo pasukti galvą, kaip jas sudėti, sutvirtinti, pažinti, kaip jos veikia. Todėl svėrimo procesas tapo įdomiu ir netikėtu. Mokiniai palygino įvairių daiktų masę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai sverdami.

Svarstyklės dar ilgą laiką buvo ketvirtokų klasėje, todėl mokiniai galėjo bet kuriuo metu pasverti daiktus, medžiagas, palyginti masę.

Gilinant žinias apie temperatūros matavimą, buvo naudojami termometrai. Matuojama ne tik oro, bet ir vandens temperatūra. Mokiniai galėjo apžiūrėti termometrus, susipažinti su jų veikimo principu, pastebėti, kad oro ir vandens temperatūros matavimo prietaisai nėra visiškai vienodi.

O norint pamatuoti skysčio temperatūrą, pilstant dažniausiai vaikų aplinkoje pasitaikančius skysčius, pasitarnavo priemonių rinkinyje esančios talpos (stiklinėlės), bei kiti indai. Naudodami šias priemones, mokiniai greitai suprato, kas yra talpa, suvokė, jog skysčio tūris gali būti skirtingas.

Mokytoja Edita Valinskienė