UDC Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos, dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas
1 2 3 4 5
1 Inga Kidolienė Meninis ugdymas vyr. mokytojas Aukštasis, VPU
2 Rūta Naujokaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytojas Marijampolės kolegija