UDC pamokos

AŽUOLŲ BŪDOS UDC II PUSMEČIO
1-4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

1 KLASĖ 3 KLASĖ 2 KLASĖ 4 KLASĖ
PIRMADIENIS PIRMADIENIS
1 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika
2 Matematika Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Kūno kultūra Kūno kultūra Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
4 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Muzika Muzika
5 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Kūno kultūra
ANTRADIENIS ANTRADIENIS
1 Matematika Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika
4 Kūno kultūra Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
5 Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Muzika Muzika
TREČIADIENIS TREČIADIENIS
1 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Anglų kalba
2 Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Muzika Muzika Kūno kultūra Kūno kultūra
5 Matematika Matematika
KETVIRTADIENIS KETVIRTADIENIS
1 Anglų kalba Matematika Matematika
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Anglų kalba
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Tikyba Tikyba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
5 Matematika Matematika Tikyba Tikyba
PENKTADIENIS PENKTADIENIS
1 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
2 Matematika Matematika Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas
3 Kūno kultūra Kūno kultūra Matematika Matematika
4 Muzika Muzika Kūno kultūra Kūno kultūra