UDC kiti darbuotojai

Eil. Nr. Pareigybė Vardas, pavardė
1 Ūkvedys Rasutė Bliuvienė
2 Aplinkos tvarkytojas Rasutė Bliuvienė
3 Kūrikas Gintaras Žemaitis
4 Valytojas Lina Paltanavičienė
5 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas Lina Paltanavičienė
6 Kompiuterių specialistas Edvinas Sakalauskas