Teisinė informacija

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMUI ĮSTAIGOSE

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL KOREPETITORIŲ VEIKLOS