SKELBIMAS APIE LAISVĄ VIRĖJO PAREIGYBĘ

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis.

Pareigos: Virėjas, pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis: 0,75 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo vieta: K. Donelaičio g. 15A,  Kazlų Rūda.

 

Reikalavimai pareigybei užimti:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą su profesine kvalifikacija.
  2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, Vyriausybės įsakymus, nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymo įstaigoms keliamus maisto higienos, sveikatos saugos ir kitus su vaikų maitinimu susijusius reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
  3. Turima ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis – būtų privalumas.

Darbo pobūdis – ruošti patiekalus ir kulinarinius gaminius pagal maisto produktų gaminimo technologiją, pritaikytą vaikams.

 

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (metais).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos 4,7 – 7,8.

Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 638,03 iki 678,75 Eur, neto nuo 386,01 iki 518,64 Eur.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  4. Gyvenimo aprašymas (CV);
  5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Dokumentų priėmimo vieta: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio raštinė, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 98015, el. p. rastvede@mokyklaelma.lt; direktore@mokyklaelma.lt

Dokumentų priėmimo terminas: 2022-08-16.

Pretendentų atrankos vykdymo būdas – pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje kandidatai informuojami telefonu.

 

 

______________________