SKELBIMAS APIE LAISVĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO DARBO VIETĄ

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis.

Pareigos: Pailgintos dienos grupės auklėtojas.

Darbo krūvis: 4:29 val. per savaitę (0,14 etato).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo vieta: K. Donelaičio g. 15A,  Kazlų Rūda.

 

Reikalavimai pareigybei užimti:

  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
  2. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  3. Mokėjimas naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
  4. Valdorfo pedagogikos principų žinojimas.
  5. Išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

 

Funkcijos: Organizuoti pailgintos dienos grupę lankančių vaikų/mokinių saugią priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, sveikatos stiprinimo veiklą grupės patalpose ir lauke.

Vykdyti kitas funkcijas vadovaujantis pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymu.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos 5,9 – 6,64.

Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 149,51 iki 168,28 Eur, neto nuo 90,45 iki 101,80 Eur.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas (CV);
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

 

Dokumentų priėmimo vieta: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio raštinė.

Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 98015, el. p. rastvede@mokyklaelma.lt; direktore@mokyklaelma.lt

Dokumentų priėmimo terminas: 2022-10-06.

Pretendentų atrankos vykdymo būdas – pokalbis, 2022-10-07

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje kandidatai informuojami telefonu.