SKELBIMAS APIE LAISVĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĘ

Įstaigos pavadinimas: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis.

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, pareigybės lygis – C.

Darbo krūvis: 1,00 etato.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo vieta: K. Donelaičio g. 15A,  Kazlų Rūda.

 

Reikalavimai pareigybei užimti:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 2. būti susipažinęs su Valdorfo pedagogikos principais;
 3. Turima ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis – būtų privalumas.
 4. Darbo pobūdis:

4.1. pastoviai rūpintis priskirtų patalpų tvarka, švara, vėdinimu; langų valymu; turimų darbo priemonių bei buitinės technikos priežiūra ir apsauga; kurti saugią bei sveiką ugdymo(si) aplinką;

4.2. padėti įgyti vaikams asmens higienos bei darbo įgūdžių;

4.3. padengti stalus, patiekti maistą, išplauti ir sutvarkyti indus bei stalo įrankius;

4.4. pastoviai rūpintis vaikų patalynės, rankšluosčių tvarka ir švara;

4.5. rūpintis žaislų, žaidimų bei kito grupės inventoriaus saugumu ir švara; prižiūrėti, jog smėlio dėžė būtų saugi ir tvarkinga;

4.6. lydėti vaikus į išvykas už mokyklos teritorijos ribų;

4.7. padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuojant vaikų veiklą grupėje ir lauke;

4.8. esant reikalui atlikti smulkius remonto darbus (vasaros metu, kai dirba tik viena ikimokyklinio ugdymo grupė).

 1. Darbo užmokestis: Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (metais).
 2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos 4,7 – 7,8.

Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 850,70 iki 1411,80 Eur, neto nuo 514,53 iki 915,78 Eur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Gyvenimo aprašymas (CV);
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio raštinė, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 98015, el. p. rastvede@mokyklaelma.lt; direktore@mokyklaelma.lt

Dokumentų priėmimo terminas: 2022-09-20.

Pretendentų atrankos vykdymo būdas – pokalbis, 2022-09-21

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje kandidatai informuojami telefonu.