Kviečiame susipažinti su mokyklos 2019 -2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo planu

Ugdymo prioritetai – mokinių asmeninės kompetencijos ugdymas, užsienio (anglų, vokiečių) kalbų ir matematikos pasiekimų gerinimas.

Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas mokinių individualios pažangos augimui;
  • ugdant bendrąsias kompetencijas stiprinti mokinių asmeninę kompetenciją;
  • sudaryti galimybes stiprinti mokinių užsienio (anglų, vokiečių) kalbų ir matematikos pasiekimus;
  • tikslingai derinti mokinių saviraiškos poreikius ir mokyklos ugdymo prioritetus neformaliojo vaikų švietimo veikloje.

Visas 2019 -2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo planas