Kreipiantis dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros

Kreipiantis dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio ugdymo būtina pateikti prašymą, adresuotą Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui. Prašyme prašome nurodyti, kad vaikas neserga, kad namuose negyvena asmenys priskirti rizikos grupei (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-977 Dėl COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 1.2.1 ir 1.2.2 punktai), pateikti darbdavio pažymas (abiejų tėvų), kad tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu.

Vaikų priežiūrą vykdančia įstaiga yra paskirtas Kazlų Rūdos vaikų lopelis-darelis Pušelė.