KONKURSAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (1,50 etato, 54 val. 00 min. per savaitę).

Pareigybės lygis – B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio, Ąžuolų Būdos UDC, Mokyklos g. 22, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sav.

Darbo pobūdis: darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa.
 3. Gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje).
 7. Teistumo ir neteistumo pažymą, išduodamą Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, atvykęs į „Elmos“ mokyklą-darželį arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami atgal pretendentui. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresu: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt. Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio data, individualus laikas atvykti į atranką. Numatoma pokalbio data – 2020 m. rugpjūčio 18 d.