Ką daryti, jeigu Jums ar Jūsų vaikui yra nustatytas COVID-19

1. Pagal aplinkybes, stenkitės išlaikyti ramybę.
2. Izoliuokitės.
3. Jeigu reikia, konsultuokitės su šeimos gydytoju.
4. 4.1.Apgalvokite, su kuo turėjote/Jūsų vaikas turėjo kontaktą 3 dienos (72 val.) iki simptomų pasireiškimo (arba teigiamo testo, jeigu simptomai nepasireiškė) ir visas dienas po to. Didelės rizikos kontaktas, jeigu buvo bendrauta ilgiau nei 15 min, artimiau nei 2 m atstumu be apsaugos priemonių arba buvo tiesioginis sąlytis, pvz., paduota ranka pasisveikinimui.
4.2.Sudarykite sąlytį turėjusių asmenų sąrašą, kuriame nurodykite jų telefono numerius. (Jeigu susirgo Jūsų vaikas, sąrašą padės sudaryti mokyklos administracija.)
5. Skubiai informuokite klasės/grupės mokytoją telefonu ar kitomis priemonėmis, kuriomis nuolat bendraujate.
6. Jeigu su mokytoju nepavyksta susisiekti, skambinkite telefonu direktorei Astai Ališauskienei, kuri yra atsakinga už COVID-19 ligos valdymą mokykloje. Mokyklos telefonas 8 343 98015, asmeninis telefonas yra paskelbtas EDUKA dienyne (Svarbi informacija).
7. Jeigu susirgo Jūsų vaikas ir turėjo kontaktus mokykloje, padėkite mokyklos administracijai sudarytį sąlytį turėjusių asmenų sąrašą.