Apie UDC

Kazlų Rūdos ,,Elmos” mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos universlus daugiafunkcis centras (Ąžuolų Būdos UDC) – tai Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų švietimo, kultūros, sportinės, socialinės veiklos centras, kurio darbas pagrįstas bendražmogiškosiomis vertybėmis. Jis atviras kiekvienam kaimo bendruomenės nariui ir suteikia galimybes puoselėti ir lavinti kiekvieno individualius sugebėjimus, ugdantis kūrybišką, verslią, tolerantišką, pilietišką asmenybę, gebančią integruotis į visuomenės gyvenimą, reaguoti į naujausius švietimo ir kultūros pasiekimus.

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos UDC veikia mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, pradinė mokykla, biblioteka, kultūros ir sporto centrai, bei  Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės  vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas”.

UDC vyksta jau tradiciniais tapę renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Kalėdinis karnavalas, Motinos diena, mokslo metų pabaigos šventė.

UDC ugdymo privalumas – tai, kad pradinės mokyklos ir priešmokyklinio ugdymo grupės veikla glaudžiai siejasi su bendruomenės gyvenimu, centre vykstančiais bendruomenės renginiais. Vaikai aktyviai dalyvauja įvairiuose meno ir sporto renginiuose, savivaldybės renginiuose bei projektinėje veikloje. Ąžuolų Būdos UDC 2013 metais įgyvendino Kazlų Rūdos savivaldybės remiamą socializacijos projektą ,,Pažįstu ir kuriu pasaulį“. Kurio tikslas- plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokslo metus, kuriant saugią ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Projekto metu vaikai piešė piešinius tyrinėdami įvairias piešimo medžiagas ir žaisdami rankomis, turėjo galimybę asocijuotis su aplinka, pažinti supantį pasaulį, reikšti savo emocijas ir jausmus, vyko į Kauno lėlių teatrą. 2014 m.  įgyvendintas Visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos projektas ,,Dvasios ir kūno sveikata- tai harmonija“, finansuotas Kazlų Rūdos savivaldybės, sujungė visas UDC veikiančias sritis, sveikos gyvensenos populiarinimui Ąžuolų Būdoje.

Ąžuolų Būdos UDC įsikūrusi biblioteka kviečia į gražias patalpas su naujomis lentynomis ir įvairaus žanro knygomis. Ji vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos strateginio veiklos plano programą ,,Tradicinių, elektroninių, bendruomeninių paslaugų teikimas gyventojams”. Kaupia, tvarko ir saugo universal dokumentų fondą, tenkinantį kaimo gyventojų poreikius, teikia švietimui, mokslui, asmenybės ugdymui reikalingą informaciją ir paslaugas. Skaitytojai naudojasi interneto, dokumentų kopijavimo ir spausdinimo paslaugomis. Atsakoma į vartotojų informacines užklausas, organizuojami kultūriniai renginiai, nuolat ruošiamos parodos. Bendradarbiauja su Plutiškių biblioteka.

Gyventojai gali naudotis sporto centre įrengtais treniruokliais. Treniruotės padeda atsikratyti antsvorio, sustiprinti kūno raumenis, skatina domėtis sportu, dalintis patirtimi, skaityta informacija apie sportą su kitais bendruomenės nariais ir pan.

Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenės vaikų dienos centre ,,Ąžuoliukas”, teikiamos dienos socialinės priežiūros paslaugos Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų socialinės atskirties 3-11 metų vaikams. Vykdant projektą siekiama mažinti neigiamą aplinkos įtaką vaikams, sudarant sąlygas jaustis saugiems, plėtojant intelektualų pažintinį ir kūrybinį akiratį, ugdant higienos įgūdžius, padedant pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu. Centre vaikams yra organizuojama pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas, nemokamas maitinimas, socialinė pagalba, vedami užsiėmimai, organizuojamos išvykos.

Ąžuolų Būdos Kultūros centro padalinys, tai visiems gyventojams prieinamas kultūros židinys, skirtas jų kultūrinių poreikių tenkinimui, dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui ir poilsiui. Kultūros centras bendradarbiauja su kitomis kultūros įstaigomis, bendruomene, mokykla, darželiu, biblioteka. Švenčiame ir minime jau tradicinėmis  tapusias  kalendorines ir Valstybines šventes, atmintinas datas: Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Užgavėnes, Motinos dieną, Vasaros šventę, Rudens šventę ir kt. Bendruomenės ir mokyklos šventes organizuojame bendrai, tad aktyviai į veiklą įsijungia mokinių tėveliai ir seneliai, noriai padeda organizaciniuose reikaluose, patys aktyviai dalyvauja šventėse. Kiekviena šventė neapsieina be mažųjų dainininkų dainelių, mokyklos būrelio „Gama“ mokinių ir darželio grupės dainininkų. Kartu su Ąžuolų Būdos Vaikų dienos centro „Ąžuoliukas“ vaikais ir auklėtoja, rengiame įvairias šventes, taip pat jau tradicija tapusius muzikinius vaidinimus vaikų Velykėlėms ir Rudens šventei. Mėgstantys dainuoti, renkasi į mišrų vokalinį ansamblį „Gilija“, kuriam vadovauja renginių organizatorė Inga Puniškaitytė. Kolektyvas aktyviai koncertuoja, dalyvauja Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse vykstančiose šventėse.

Kad Ąžuolų Būdos UDC glaudžiai bendradarbiauja su  kaimo bendruomene, kurios vienas iš tikslų yra – užtikrinti gyventojų kultūrinę ir sportinę veiklą ir pasirinkusi sprendimo būdą –  rūpintis, kad gyventojai turėtų kur praleisti laisvalaikį ir pasisemti sveikatos. Bendruomenė įgyvendino projektus: ,,Multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje“, ,,Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje“. Pasirūpinta, kad orui atšilus būtų galima žaisti krepšinį, tinklinį, būtų vieta vaikams pažaisti.  2014 m. įgyvendino LR sveikatos ministerijos finansuotą projektą ,,Sveiki vaikai- laiminga bendruomenė“. Jo metu vaikai buvo mokomi plaukti, dalyvavo dviračių išvykoje, mokėsi jogos, klausė paskaitų apie sveikatą, patys ruošė ir pristatė pranešimus bendruomenei, bei lankėsi Vilniaus ,,Vichy“ parke.