Pirmokų 100-dienis

Šių metų kovo 17d. mokykla šventė pirmokėlių 100 – dienį. Kiekvienais metais pirmokai turi savo gražią šventę, kai sukanka lygiai 100 dienų nuo mokslo metų pradžios.

Visi mokiniai, mokytojai bei tėveliai buvo pakviesti į pasaką “Geltonų plytų kelias” (pagal Keistuolių teatro muzikinį spektaklį), kurio metu mažieji mokinukai parodė, ko jie išmoko I-oje klasėje: deklamavo eilėraštukus, ieškojo rainelių savo varduose, plojo ritminius žodžių pratimukus ir, žinoma, dainavo daineles bei vaidino. Klasės vadovė Edita Valinskienė labai išmaniai įterpė mokomąją medžiagą spektaklio eigoje, o parodyti tikrai buvo ką.

Spektaklį vainikavo ir didžiausią džiaugsmą mokiniams suteikė tortų įteikimas kiekvienai klasei. O pirmokėlių tortas buvo labai įspūdingas… geltonų plytų kelias per aguonų lauką. Todėl noriu palinkėti visiems pirmokėliams, kad tas kelias būtų platus, pilnas nuotykių, spalvingiausių gėlių pakelėje, o svarbiausia, kad jis vestų kiekvieną į… Laimės šalį.

Aušra Augutė