Mokyklos istorija

Nuo ko viskas prasidėjo?

Buvo atgimimo laikotarpis. Žmonės, kurie netilpo tradicinės (autoritarinės) mokyklos rėmuose, svajojo apie humanistinę mokyklą. Mokyklą, skirtą pirmiausia vaikams.

1992 m. tokia mokykla buvo įkurta. Ji vadinosi Kazlų Rūdos estetinio lavinimo pradinė mokykla. Šią mokyklą kūrę pedagogai Algirdas Ališauskas, Asta Klimavičiūtė – Ališauskienė, Janina Velikinienė ir Gedutė Jakubauskienė buvo ieškojimų kelyje, juos viliojo R. Šteinerio, M. Montessori ir kitos idėjos.

Pirmąjį mokyklos rugsėjį keturi pedagogai sutiko 25 mokinius: 14 – pirmoje klasėje, 11 – antroje. Po mėnesio tėvų prašymu buvo įkurta ir trečioji klasė, kurioje mokėsi 7mokiniai . Taip pat buvo viena darželio grupė, kurią lankė 25 vaikai.

1994 metais mokykla gavo pagrindinės mokyklos statusą. Tais metais mokyklos direktorius Algirdas Ališauskas išvyko studijuoti Valdorfo pedagogikos į Štutgarto (Vokietija) aukštąją mokyklą. Grįžus direktoriui, mokyklos veikla tapo dar labiau orientuoja į Valdorfo pedagogiką. Mokyklos pedagogai dalyvavo Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro organizuojamuose renginiuose, tobulinosi Vokietijoje ir stengėsi ugdyti mokinius pagal Valdorfo pedagogiką.

Mokykla 2000 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį su laisva Stade (miesto) Valdorfo mokykla, kuri atvėrė galimybę keistis mokiniai, po 10 – klasės tęsti mokslus Vokietijoje, organizuoti bendrus pasirodymus, muges ir semtis vieniems iš kitų patyrimo.

Tėvai, norėdami padėti ir bendrai vystyti mokyklą, 2002 metų pavasarį įkūrė Paramos Valdorfo pedagogikai bendriją “Elma”.

Mokiniai puikiai save išreiškia dainuodami, grodami, piešdami, šokdami, droždami, lipdydami, vaidindami, sportuodami, keliaudami ir t.t.

Per dešimtį metų neatpažįstamai pasikeitė mokyklos interjeras ir aplinka. Buvusio darželio pastatas buvo pertvarkytas ir pritaikytas mokyklai. Tai buvo pasiekta mūsų bendruomenės, draugų iš Stade ir Berlyno Valdorfo mokyklų bendro darbo dėka.

2010 m. rugsėjo 1 d. Ąžuolų Būdos pagrindinė mokykla prijungta prie Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“.

2011-09-01 mokykla tapo progimnazija ir vadinosi Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazija.

Įvairiapusė mokyklos veikla yra nukreipta tam, jog dirbdami pagal Valdorfo pedagogiką ir atsižvelgdami į kiekvieno vaiko gebėjimus bei poreikius, padėtume jam natūraliai skleistis ir tapti pirmiausia Žmogumi, kurio taip reikia gyvenimui.