Dokumentai

2019-2020 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018-2019 MOKSLO METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kazlų Rūdos „Elmos” mokykloje-darželyje tvarkos aprašas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO BEI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (įsigalioja nuo 2018-09-01)

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS