Anglų kalba ir Roma?

Rugsėjo viduryje anglų kalbos mokytoja Renata vyko į baigiamąją Erasmus + programos mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekto „SMILE” baigiamąją konferenciją Romoje, kur drauge su kolege iš Vilniaus Margarita ir Susivienijimo Žali.LT atstove Rima, kuri ir pakvietė mokyklą dalyvauti šiame projekte, pristatė projekto vykdymą Lietuvos mokyklose, savo patirtį įgyvendinant veiklas. Mokytoja nusivežė ir pradinių klasių mokinių, kurie dalyvavo projekto veiklose, įrašytą video sveikinimą konferencijos dalyviams ir projekto partneriams iš Graikijjos, Makedonijos, Didžiosios Britanijos ir Italijos. Projektas baigėsi, bet mokytoja neketina pamiršti projekto metu įgytos patirties, o kartu su mokiniais toliau išbandyti naujas veiklas.