Mokykla ieško mokytojo padėjėjo

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą mokytojo padėjėjo pareigoms užimti (0,50 etato, 20 val. per savaitę). Pareigybės lygis – C. Sudaroma neterminuota darbo sutartis.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų[…]

Vasaros stovykla „SVEIKA,VASARA“

Prasidėjus karštai vasarai, birželio 7- 13 d.  mokykloje vyko vaikų vasaros stovykla „Sveika, vasara“, kurios finansavimą parėmė ka. Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai suskirstę komandomis žaidė judriuosius ir socialinius žaidimus, įvairias estafetes, kurie gerai nuteikė, skatino[…]